<--Redirect Code --> <--Redirect Code --> Base de dados de conhecimento - Com tecnologia Kayako Help Desk Software
 Base de dados de conhecimento
Base de dados de conhecimento : Polish > Online Products
PRZYPADEK: W przypadku gdy ilość danych w Dzienniku Ocen osiągnie duży rozmiar może się zdarzyć że wyeksportowanie ocen do pliku Excella stanie się niemożliwe. ROZWIąZANIE: W takim przypadku zalecane jest wyeksportowanie Dziennika Ocen jako pliku Ex...

Copyright © by Pearson Education - All Rights Reserved | Legal Notice | Privacy | Permissions
Other Support Groups: Pearson HigherEd Support | Pearson School Support

Help Desk Software da Kayako |