Help Articles : Polish
PRZYPADEK: po instalacji oprogramowania dołączonego na CD-ROM do podręcznika New Friends na systemie Windows 7, Windows 8 lub Windows 10 aplikacja nie uruchamia się lub nie działa poprawnie. ROZWIĄZANIE: po zainstalowaniu programu na komputerze należy p...