Language:
RSS Feed
Knowledgebase : Polish

PRZYPADEK: po instalacji oprogramowania dołączonego na CD-ROM do podręcznika New Friends na systemie Windows 7, Windows 8 lub Windows 10 aplikacja nie uruchamia się lub nie działa poprawnie. ROZWIĄZANIE: po zainstalowaniu programu na komputerze należy p...

Copyright © by Pearson Education - All Rights Reserved | Legal Notice | Privacy | Permissions | Send Your Feedback
Other Support Groups: Pearson HigherEd Support | Pearson School Support

Help Desk Software by Kayako |