Help Articles : Polish > CD/DVD-ROM Products
PRODUCT(S): SecuROM protected products (English in Common, Speakout, Total English) CATEGORY: CD-ROM/DVD products (ActiveTeach/ActiveBook) USER TYPE: General ITEM: Cannot open application due to software protection error (original disc error message) WHA...
PRZYPADEK: po instalacji oprogramowania dołączonego na CD-ROM do podręcznika New Friends na systemie Windows 7, Windows 8 lub Windows 10 aplikacja nie uruchamia się lub nie działa poprawnie. ROZWIĄZANIE: po zainstalowaniu programu na komputerze należy p...